Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na obozie w Chalinie

W dniach 3-13 lipca 2016 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie gm. Sieraków odbyła się III edycja obozu szkoleniowego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) kandydatów na dowódców w zakresie ochrony przyrody i ratownictwa wodnego podczas którego odbył się kurs na młodszego ratownika wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Organizatorem obozu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Woj. Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez dziesięć dni szkolili się z zakresu ratownictwa wodnego, przeciw pożarowego oraz ochrony przyrody.

Link do całego artykułu: kliknij tutaj