FERIADA 2017 – Dzieci odwiedzają OSP

Dnia 7 lutego 2017 roku remizę Ochotniczej Straży Pożarnej we Wieleniu odwiedziły dzieci biorące udział w półkolonii. W ramach programu FERIADA 2017 do jednostki przyszło około 70-ciu uczniów Szkoły Podstawowej. Dla dzieci został zorganizowany pokaz sprzętu, którym dysponuje jednostka, pogadanka na temat zagrożeń wynikających z wchodzenia na zamarznięte akweny wodne oraz czadu. Strażacy przypominali również jak zachować się w sytuacji zauważenia pożaru oraz w jaki sposób dzieci mogą powiadomić odpowiednie służby o zauważonym zagrożeniu.

Opracowanie: dh Michał Aumüller
Zdjęcia: SP Wieleń